ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

مسئولين همايش

کميته سياستگذاري همايش:

استاد مصطفي خزايي(دانشگاه شريعتي)، دکتر پريسا شاد قزويني(دانشگاه الزهرا س)، - دکتر آناهيتا مقبلي(دانشگاه پيام نور)- دکتر عفت السادات افضل طوسي(دانشگاه الزهرا س)، دکتر ميترا معنوي راد(دانشگاه الزهرا س)، دکتر مونسي(دانشگاه الزهرا س)، دکتر کبري روشن فکر( دانشگاه تربيت مدرس)، دکتر زهرا حسين آبادي( دانشگاه زاهدان)، دکتر عليرضا طاهري(دانشگاه زاهدان)، دکتر تولايي (دانشگاه مازندران)، احمد ندايي فرد(دانشگاه الزهرا س)،  روانجو(دانشگاه اهواز)، (دانشگاه شيراز)، دکتر کي نژاد(دانشگاه تبريز)، دکتر محمدي(دانشگاه تبريز)، علي اصغر شيرازي(دانشگاه شاهد)،دکتر صادقي نائيني( دانشگاه علم و صنعت)، دکتر ضيائي( دانشگاه سوويکاو از آلمان)، دکتر عبيد (دانشگاه وين)، استاد نورزايي(دانشگاه هرات)

 

کميته علمي (داوري مقالات) همايش :

- دکتر آناهيتا مقبلي(دانشگاه پيام نور) دکتر ميترا معنوي راد(دانشگاه الزهرا س)، استاد مصطفي خزايي(دانشگاه شريعتي)، دکتر محمد کاظم حسنوند( دانشگاه تربيت مدرس)- دکتر جلال الدين سلطان کاشفي(دانشگاه هنر). دکتر پريسا شاد قزويني(دانشگاه الزهرا س)، دکتر عليرضا طاهري( دانشگاه زاهدان)، دکتر زهرا حسين آبادي( دانشگاه زاهدان)، دکتر تولايي (دانشگاه مازندران)، دکتر روشنفکر( دانشگاه گيلان)، دکتر جواني (دانشگاه الزهرا س)، احمد ندايي فرد(دانشگاه الزهرا س)،  روانجو(دانشگاه اهواز)، (دانشگاه شيراز)، دکترمحمدي(دانشگاه تبريز)، علي اصغر شيرازي(دانشگاه شاهد)، دکتر رزمي(دانشگاه تهران)، دکتر صادقي نائيني( دانشگاه علم و صنعت)،

 

دبيرعلمي همايش: دکتر پريسا شاد قزويني   

دبير اجرايي همايش: خانم فريماه فاطمي

دبير بين الملل: دکتر پريچهر حناچي

کميته اجرايي :

مسئول امور سايت: ياشار زمانپور

آقايان : رضا نيکوي سميعي، مصطفي خزايي، فريدون مرداني

خانم ها: سميه دهقان، پينکي چادها، سيما پاک سرشت، پاييزک پالوج