ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

محورهاي همايش

 

محورهاي همايش:

1.    پژوهش هاي بنيادي و کاربردي:

·       روش شناسي پژوهشي در هنر محيطي و هنر بازيافت

·       ارزيابي و آسيب شناسي پايان نامه­هاي دانشگاهي، با موضوع هنر بازيافت و هنر محيطي، محيط زيست  و هنر

2.    هنر محيطي، هنر بازيافت و مطالعات بين رشته­اي

·       شيوه هاي اجراي هنر بازيافت

·       هنر محيطي در عرصه جهاني

·       محيط زيست و هنر اجرا

·       محيط زيست و علوم انساني

3.    هويت(بوم شناسي هنري)  و محيط زيست

·       تاثيرات هنر محيطي بر مخاطب

·       نقش هنر بازيافت در پيشرفت و توسعه فرهنگي

·       تجلي تفکر ايراني- اسلامي در هنر بازيافت ومحيطي

·       هويت ملي و مولفه­هاي آن در هنر بازيافت ومحيطي

 

4.    بحران محيط زيست و آثار هنري

·       رابطه ي هنر با فضاهاي سبز و تاثير آن بر روحيه انسان

·       نمايش و اجراي آثار هنري که به فعاليتهاي بشر در تخريب محيط زيست اشاره دارد

·       نقش هنر در  جلوگيري از آلودگي صوتي

·       نقش هنر در جلوگيري از آلودگي آب ، خاک و هوا

5.    هنر و نگاه زيست محيطي در زندگي روزمره

·       نقش طراحي محصول و خدمات در اصلاح الگوي زندگي

·       طراحي و محيط زيست

·       طراحي براي توسعه پايدار

 

·       روش هاي نوين طراحي پايدار در دنياي امروز