ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

راهنماي تهيه مقالات

راهنماي نگارش مقاله

 پذيرش مقاله به صورت دو زبانه فارسي و  انگليسي  است.

نويسندگان محترم براي موفقيت در پذيرش مقالات ملزم به رعايت نکات زير مي باشند:


۱-  عنوان مقاله در راستاي محورهاي همايش بوده و بيانگر رويکرد مشخصي از همايش باشد. تعداد کلمات مقاله 5000 تا 6000، فونت تيترها 14 و 16 بولد تايمز نيوز رومان  و درون متن 12 تايمز نيوز رومان

مقاله شامل :

·       عنوان

·       نام نويسنده  يا نويسندگان که در پانويس اطلاعات آکادميک آدرس ايميل و شماره تماس بيايد

·       چکيده مقاله مي بايستي بين 200 تا 300 کلمه و داراي هدف، بيان مسئله، فرضيه  و روش تحقيق باشد

·      
واژگان کليدي شامل 5 تا 6 کلمه باشد

·       مقدمه ضمن بيان کليات، اهداف و ضرورت مقاله، تعريف مشخصي از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهاي پژوهشي بيايد و فرضيه براساس پرسشهاي ارائه شده، بيان گردد. در صورت نياز جامعه آماري و نمونه آماري ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پيشينه پژوهش، روش تحقيق و استنتاج بحث  در مقدمه الزامي است.

·       بدنه اصلي مقاله از طبقه بندي منطقي و استدلالي برخوردار باشد و در راستاي بيان مسئله و فرضيه تدوين شده باشد.
 نتيجه ارائه يافته هاي پاسخ به  پرسشهاي پژوهش باشد.

·       فهرست منابع

·       فهرست تصاوير

·       ضمائم

·       عنوان و چکيده لاتين

توجه:

دبيرخانه از پذيرفتن مقالات با عناوين نامرتبط و با ساختار متفاوت معذور است.